Què És la Cinquena Dimensió Espiritual i Com Podem Accedir-hi de Forma Plena

la cinquena dimensióÉs molt possible que hagis sentit a parlar moltes vegades de la cinquena dimensió, i de la seva importància en la nostra evolució espiritual. És un terme que té molta força actualment.

Però, què és exactament? Què és la cinquena dimensió espiritual?

I ja que hi som, què són la tercera i la quarta dimensió?

I per què són importants?

Avui parlarem d’això.

Què Són les Dimensions de la Vida

El tema de les dimensions acostuma a ser una mica confús. A molts llocs es parla d’elles (de la tercera, de la quarta, de la cinquena, de si n’hi ha set, de si n’hi ha dotze, etc.), però no sembla que acabi de quedar clar què són exactament.

Crec que el motiu d’aquesta petita confusió és que sovint, per a parlar d’un mateix concepte, una persona fa servir unes paraules i una altra en fa servir unes altres. Per a una persona hi ha set dimensions i per a una altra n’hi ha dotze; i el que per a una és la cinquena dimensió, per a una altra és la setena. Cada persona és diferent, i s’expressa de manera diferent.

Per aquest motiu, crec que, més que fixar-nos en les paraules i els números concrets, el més important és entendre el concepte que hi ha al darrere.

I per entendre bé el concepte de les dimensions espirituals, el primer és comprendre bé què és una dimensió.

Segons la definició de la RAE, una dimensió és un “aspecte o faceta d’alguna cosa”.

És a dir, si tenim un objecte, per exemple, qualsevol de les seves característiques és una dimensió: l’altura, l’amplada, el color, la temperatura, la textura, la forma, etc.

I si en lloc d’un objecte observem a una persona, a part de les seves dimensions físiques veurem també la dimensió de les seves idees, dels seus sentiments, de la seva espiritualitat i de tot el seu món interior.

Les dimensions són cadascun dels diferents aspectes de la vida.

Quantes Dimensions Hi ha i Com es Passa d’una a l’Altra

Tenint en compte aquest concepte de “dimensió”, podem respondre dues preguntes molt importants:

Quantes dimensions hi ha?

Doncs en realitat n’hi ha infinites, perquè podem definir tants aspectes com vulguem de qualsevol element de la realitat: la seva altura, la seva amplada, el color, la temperatura, la seva posició, la seva velocitat, els seus pensaments, els seus sentiments, etc.

I de què depèn veure més o menys dimensions?

Doncs depèn únicament de l’estat de consciència de l’observador. Una persona que miri un objecte, i es fixi només en la seva alçada, amplada i profunditat, veurà únicament tres dimensions. En canvi, una altra persona que es fixi també en el color, en veurà quatre; i una altra que es fixi també en la textura, en veurà cinc. L’objecte sempre és el mateix, però en funció de l’estat de consciència de qui el mira, veurà més o menys dimensions.

Això és molt important per entendre les dimensions espirituals que comentarem a continuació.

Quan es diu que algú és a la tercera, la quarta o a la cinquena dimensió, no vol dir que sigui a llocs diferents, sinó que està percebent més o menys aspectes del lloc on és. Com més gran és el nivell de consciència, més dimensions de la realitat es perceben.

Les dimensions espirituals no són llocs, són estats de consciència.

Què És la Tercera Dimensió Espiritual

El concepte de “tercera dimensió” fa referència a la part més material de la realitat.

Tot i així, això no vol dir que el món material tingui tres dimensions. Com hem vist fa un moment, en realitat en té infinites.

Però habitualment s’acostuma a dir que a la realitat física hi ha tres dimensions que són les més representatives (alçada, amplada i profunditat), i suposo que d’aquí ve que es faci servir el terme “tercera dimensió” per referir-se al món físic.

Però és important recordar que les paraules no són el més important, el que importa és el concepte que hi ha darrere d’elles. Es podrien fer servir altres paraules per dir el mateix. I el concepte que hi ha darrere de “la tercera dimensió” és el món material.

Quan es diu que algú es troba a la tercera dimensió espiritual, vol dir que la seva consciència està centrada principalment en el món físic.

Què És la Quarta Dimensió Espiritual

Quan es parla de la quarta dimensió espiritual, no vol dir que hi hagi quatre dimensions (igual que a la tercera no n’hi ha tres); significa simplement que hi ha un aspecte més que a la tercera. La nostra consciència s’obre més, i percebem més aspectes de la realitat a més a més de l’aspecte físic.

I aquests nous aspectes són els sentiments i els pensaments.

La quarta dimensió és un estat de consciència en el qual percebem la nostra part mental i emocional, a més a més del món físic que ens envolta.

Amb aquesta definició, és evident que totes les persones són a la quarta dimensió, ja que, en major o menor grau, tothom percep els seus sentiments i els seus pensaments.

Però cada persona els percep amb una intensitat i una claredat diferent. Per un costat, hi ha persones que es fixen molt en el món material i paren poca atenció als sentiments i els pensaments. I per un altre, hi ha persones que paren atenció a les dues coses.

Quan una persona està més centrada en el món físic, es diu que és de tercera dimensió. En canvi, si està més oberta a percebre les emocions i els pensaments, es diu que és de la quarta dimensió.

Però cal no oblidar que totes les persones tenen part de la seva consciència a les dues dimensions, i que això és només una manera de parlar que indica en quins aspectes de la vida està més centrada una persona.

Què És la Cinquena Dimensió Espiritual

El pas de la quarta a la cinquena dimensió és similar al pas de la tercera a la quarta: no vol dir que hi hagi cinc dimensions, sinó que es percep una faceta més de l’existència.

Cada vegada que es passa a una dimensió nova, vol dir que la consciència s’expandeix i es percep un aspecte nou de la realitat que abans no es veia.

I en el cas de la cinquena dimensió, aquest nou aspecte és la unitat entre totes les coses.

La tercera dimensió és la presa de consciència del món físic en tota la seva amplitud.

La quarta dimensió és la presa de consciència de les emocions i pensaments de cada ésser viu a nivell individual.

I la cinquena dimensió és la presa de consciència del fet que tot és una unitat. És la dimensió de l’amor incondicional i de la unitat entre tot el que existeix.

Per això s’acostuma a dir que a partir de la cinquena dimensió desapareixen les dimensions. A la cinquena dimensió, tot és un.

Encara que en realitat, aquesta manera d’expressar-ho no és correcta. No és que a la cinquena dimensió tot sigui un. Tot és un sempre.

Ser a la cinquena dimensió és una manera de dir que la nostra visió s’amplia i se n’adona del fet que tot és un.

És un gran canvi de consciència.

Per aconseguir-ho, no es tracta només d’entendre a nivell intel·lectual que tots som un, sinó de realment veure-ho i sentir sense cap dubte que és així.

Sembla un pas llunyà, però en realitat hi som molt a prop.

Hi ha moltes persones en aquest món que han començant a donar aquest pas.

I tu ets en aquest grup.

Tu formes part de l’avançada que està portant la humanitat a l’amor incondicional de la cinquena dimensió.

Però això ja ho sabies, oi que sí?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.